Nauczyciele

2 września 2017

NAUCZYCIELE:

Bertolin Renata – wychowanie do życia w rodzinie
Bienia Elżbieta – biologia, chemia
Boryska Magdalena – język polski
Doroszko Lidia – wychowanie fizyczne
ks Gajzler Marcin – religia
Gwiżdż Ewa – matematyka, informatyka/ zajęcia komputerowe, technika/zajęcia techniczne
Hilger Bożena – edukacja wczesnoszkolna
Krzysztofik Anna – muzyka, plastyka
Kwaśniak Katarzyna – język angielski
Lis Małgorzata – fizyka
Mirek Krystyna – edukacja wczesnoszkolna
Pencko Marzena – język niemiecki, przyroda, geografia
Sroka Iwona – historia/historia i społeczeństwo
Wybraniec Małgorzata – edukacja wczesnoszkolna, muzyka, plastyka

Terminy indywidualnych spotkań nauczycieli z rodzicami w czasie zebrań, konsultacji, po zakończeniu przez nauczycieli zajęć dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych oraz po wcześniejszym uzgodnieniu, na prośbę rodzica.

Brak komentarzy