Nauczyciele

2 września 2017

NAUCZYCIELE:

Terminy indywidualnych spotkań nauczycieli z rodzicami w czasie zebrań, konsultacji, po zakończeniu przez nauczycieli zajęć dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych oraz po wcześniejszym uzgodnieniu, na prośbę rodzica.

Brak komentarzy