Praca przedszkola

17 stycznia 2018

„Wszystkiego co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co  robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i  wyobrażać  sobie lepszy świat” [Robert Fulghum]

 

 

 

Z życia Przedszkola

Dzieciństwo to najpiękniejszy etap w życiu, to czas, w którym niebagatelną rolę odgrywa przedszkole. Nasza placówka jest miejscem, w którym dzieci w rodzinnej, pełnej szacunku i  zrozumienia atmosferze mogą spędzać czas i rozwijać się w każdej dziedzinie. Budzimy w  dziecku chęć do działania, tworzenia w różnych formach , wyrażania siebie.
Szczególny nacisk kładziemy na rozwój umiejętności społecznych. W naszym przedszkolu dzieci uczą się współdziałać w grupie, poznają system wartości , norm i zasad obowiązujących w  społeczeństwie.
Wykwalifikowana i doświadczona kadra pełni rolę przewodników po nieznanym jeszcze przedszkolakom świecie. Poprzez organizację interesujących zajęć, np.: rozwijających umiejętności plastyczne, rytmiczno-muzyczne, rozbudzamy w dzieciach chęć poznawania świata, zdobywania wiedzy i próbowania własnych sił w różnych dziedzinach.
Edukację najmłodszych wspieramy poprzez wyjścia na spacery, do biblioteki, w której dzieci są wprowadzane w świat książek, wycieczki , a także przez pogadanki z zaproszonymi gośćmi np.  strażakami, górnikami czy policjantami.
Dbamy również o usportowienie naszych podopiecznych. Organizujemy czas tak, aby dzieci miały możliwość swobodnych zabaw w budynku, systematyczne ćwiczenia gimnastyczne oraz na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym lub przylegającym do niego placu zabaw.

Proponujemy :

 • Spotkania integracyjne dla rodziców w formie warsztatów
 • Barbórkę
 • Kolędowanie
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Rodziny
 • Dzień Dziecka

Poprzez organizację imprez dla dzieci :

 • Pasowanie na starszaka
 • Dzień przedszkolaka
 • Dzień Pluszowego Misia
 • Dzień Kundelka
 • Andrzejki
 • Spotkanie z Mikołajem
 • Wigilia
 • Bal Karnawałowy
 • Powitanie wiosny
 • Wycieczki
 • Wyjazdy do teatru, kina

Uczymy naszych podopiecznych podtrzymywać tradycje i zwyczaje ludowe poprzez udział dzieci np. w  Dożynkach wiejskich oraz spotkaniach z przedstawicielkami Koła Gospodyń Wiejskich.

Oferujemy bezpłatne zajęcia z języka angielskiego, zajęcia muzyczno-ruchowe z elementami rytmiki, ćwiczenia językowe z elementami logopedii, warsztaty plastyczne, warsztaty teatralne,  kolorowe dni oraz zajęcia kulinarne. Współpracujemy również  z biblioteką.

Nasze Przedszkole może poszczycić się wieloma dyplomami, certyfikatami, pucharami za udział w  konkursach lokalnych i ogólnopolskich.

Ciekawe wydarzenia z życia naszego przedszkola rejestrujemy w kronikach przedszkolnych, które istnieją od założenia naszej placówki.
Nasza placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00.

W godzinach od 7.00 do 12.00 realizowana jest nieodpłatnie podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz zajęcia z języka angielskiego.
Zasady odpłatności :
– Rodzice deklarują ilość godzin (płatnych)
– Rodzice deklarują ilość posiłków ( pakiet dwóch lub trzech posiłków kosztuje tylko 5 zł.)
– Naliczenie odpłatności jest sumą opłaty za godziny pobytu dziecka oraz za wyżywienie – za dany miesiąc
– Liczymy tylko za dni faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.

Brak komentarzy