Dyrektor szkoły

2 września 2017

GODZINY PRACY DYREKTORA:

Dyrektor Szkoły: mgr Agata Baścik-Majda

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00.

 

Przyjmowanie stron: w godzinach pracy Dyrektora (poza godzinami zajęć dydaktycznych) lub po telefonicznym uzgodnieniu na prośbę Rodzica.

Brak komentarzy