Dyrektor szkoły

2 września 2017

GODZINY PRACY DYREKTORA:

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:00.


Przyjmowanie stron: w godzinach pracy Dyrektora (poza godzinami zajęć dydaktycznych) lub po telefonicznym uzgodnieniu na prośbę rodzica.

Brak komentarzy