DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W SZKOLE

22 października 2019

„Takie będą rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” tymi słowami dyrektor Szkoły Podstawowej w Łękach – Agata Baścik-Majda rozpoczęła uroczyste spotkanie z okazji Święta Edukacji Narodowej. Słowa o wielkim znaczeniu i roli pedagogów we współczesnym świecie skierowała do zgromadzonych na sali gimnastycznej naszej szkoły gości: Dyrektora Wydziału Infrastruktury Społecznej Tomasza Bieleckiego, Sołtysa Wsi Łęki a zarazem Radnego Rady Miejskiej Andrzeja Drabka, Radnych Powiatowych Ewy Płonki i Anety Tlałki, Radnego Rady Miejskiej Jakuba Goca, Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Łękach Zdzisława Urbańczyka, Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Łękach Małgorzaty Kramarczyk, Prezesa Łęckiego Klubu Sportowego „SOŁA” Łęki Dariusza Marszałka, Pielęgniarki szkolnej Janiny Jedlińskiej Przedstawiciela Biblioteki Publicznej w Łękach Magdaleny Płońskiej, Przewodniczącej Rady Rodziców Szkoły Eweliny Wąsik, Przewodniczącej Rady Rodziców Przedszkola Magdaleny Żmudki, Emerytowanych Dyrektorów, Emerytowanych Nauczycieli, Emerytowanych Pracowników Szkoły i Przedszkola, Grona Pedagogicznego oraz Pracowników Administracji i Obsługi. Następnie zostały wręczone Nagrody Dyrektora Szkoły, tym nauczycielom, którzy szczególnie wyróżnili się w ubiegłym roku szkolnym. Serdeczne słowa podziękowań skierował do zebranych również Dyrektor Infrastruktury Społecznej Tomasz Bielecki. Nie zawiedli również uczniowie. Wielkim przeżyciem estetycznym dla wszystkich było obejrzenie przygotowanego przez nich pod kierunkiem nauczycielek Magdaleny Boryskiej i Ewy Gwiżdż przedstawienia. Zgodnie z jego myślą przewodnią „Ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły. Nie mają wprawdzie żadnych skrzydeł, lecz ich serce jest bezpiecznym portem dla wszystkich, którzy są w potrzebie.” występ rozpoczął alegoryczny taniec anioła i chronionego przez niego dziecka. Kolejne fragmenty widowiska wzbudzały zachwyt recytacją, tańcem i śpiewem. Nie zabrakło również humorystycznych anegdot z życia nauczyciela. Spotkanie zakończyła wspólna biesiada przy przygotowanym poczęstunku. Wypełniły ją ciepłe rozmowy pełne wspomnień.