DBAMY O ŚRODOWISKO

17 października 2019

Uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie przyłączają się do różnorodnych akcji mających na celu pomoc naszym „braciom mniejszym”. Od wielu lat współpracujemy ze schroniskiem dla zwierząt w Oświęcimiu zbierając koce i karmę dla jego podopiecznych. Do kalendarza działań Samorządu Uczniowskiego na trwałe wpisała się zbiórka żołędzi. Tego września, jak co roku dzieci przyniosły do szkoły mnóstwo tych owoców jesieni. Zostały one przekazane Kołu Łowieckiemu „Orzeł” z przeznaczeniem na dokarmianie zimą leśnych zwierząt. Również sprawy ekologii nie są obojętne naszym uczniom. Od kilku lat Samorząd Uczniowski patronuje akcji zbierania zużytych baterii. Organizatorem jest Zakład Usług Komunalnych w Oświęcimiu. Efektem akcji oprócz utylizacji niebezpiecznych dla środowiska substancji jest uświadomienie uczniom zasad selektywnego pozbywania się wybranych odpadów niebezpiecznych, które powstają w gospodarstwach domowych.