ARTYSTĄ BYĆ …

8 marca 2018

Zachęcamy uczniów do udziału w konkursie „Artystą Być…”.

Kategorie konkursu:

1. Plastyczno-literacka (wiersze, formy prozatorskie, prezentacje własnego dorobku literackiego- maksymalnie dwa utwory: fotografia, film, rysunek, obraz, rękodzieło- maksymalnie 3 prace w formacie nie większym niż A3).

2. Wokalno-instrumentalna (śpiew i gra na instrumentach- maksymalnie 2 prezentacje trwające do 10 minut).

3. Taneczno-teatralna (taniec, małe formy teatralne, pokaz umiejętności gry aktorskiej, recytacja- maksymalnie 2 prezentacje trwające do 10 minut).

Zgłoszenie przez uczniów uczestnictwa w konkursie do 30 marca 2018 r.

W dniach 10-25 kwietnia 2018 r. przesłuchania uczestników etapu szkolnego konkursu przez Komisję Konkursową.

W dniach 19 maja i 26 maja 2018 r.  przesłuchania uczestników etapu finałowego konkursu przez Komisję Konkursową w Domu Kultury w Kętach.

W dniach 10 września – 26 października 2018 r. warsztaty artystyczne w Domu Kultury w Kętach.

27 października 2018 r. Gala Finałowa.

Autor: Anna Krzysztofik

Brak komentarzy

Możliwość komentowania jest wyłączona.